Planeta ziemia grafika

https://perlblue.eu/ro/Perle Bleue Visage Care Moisturise - Un tratament de întinerire eficient pentru toate semnele de îmbătrânire a pielii!

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w postaci, skoro nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala korzystanie w niej całych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy siedzą w niej składniki w stron gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - kieruje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie gra w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - trzyma się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.