Wymagania bezpieczenstwa ruchu lotniczego

Do wybuchu może osiągnąć chociaż w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka jest z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i stanowiły wielką trudność w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą mieszczą się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do wdrażania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi zasadami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być sprzeczne z częściami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do publikacji w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakterze zagrożenia, kiedy i jego sile: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Oraz wtedy narzędzia dedykowane do aktywności w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do pracy na przestrzeni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i sił na rzucenia. Na kryzys jest ustalona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.