Znajomosc jezyka w stopniu podstawowym

Tłumaczenia, bez względu na ich sposób, wymagają niewątpliwie doskonałej nauk języka obcego wraz z jego kontekstem kulturowym. Istnieją przecież tłumaczenia, które przynależą do tanio stresujących, mniej wymagających również takie, które wymagają od tłumacza zaangażowania stu procent siebie, a jakie dodatkowo zbierają się z silnym stresem. O jakich tłumaczeniach mowa? Są toż tłumaczenia konsekutywne.

Ling Fluent Ling Fluent . Snel en effectief een vreemde taal online leren

Cóż to takiego?

Tłumaczenia konsekutywne przylegają do grup tłumaczeń ustnych. Już sam ten fakt wymaga od tłumacza niezwykłej sił na stres. Tłumaczenia takie liczą na ostatnim, że najpierw przemawia mówca, i gdyby on milknie, tłumacz przekazuje słuchaczom tę jedyną zasada, ale przełożoną teraz na język docelowy. Oczywiście mówca doskonale zdaje sobie rzecz z tego, że musi działać odpowiednie przerwy, odpowiednio do tego, czy tłumacz jest do dyspozycji uwagi a z nich kieruje tłumaczenie, czy też jedynie słucha, ma i na bazie tego, co zapamiętał, przekazuje przełożoną treść.

Czyli takie tłumaczenia są łatwe?

Z gwarancją nie należą do łatwych, choćby nawet przekładana treść była oczywista, niespecjalistyczna. W tego gatunku tłumaczeniach należy uwzględnić fakt, że tłumacz musi umieć świetnie język. On nie jest do dyspozycji słownika, niczym jego koledzy, którzy mieszkają w przedsiębiorstwie i uczą jakieś dokumenty. Nie dysponuje również momentu na zastanawianie. Przekład pragnie być wykonany tu i teraz. Nie w porządku umówionych 24 czy 48 godzin. Ale tylko na bieżąco przed słuchaczami. A tłumacz musi stanowić nie tylko osobą perfekcyjnie znającą język, ale również opanowaną, odporną na lęk i dobrze zapamiętującą to, co słyszy.

Informowania o charakterze konsekutywnym są trudne. Przecież są więcej osoby, które sztukę takiego tłumaczenia doskonale pojęły. W Polsce jesteśmy rzeczywiście wielu wybitnych tłumaczy, którzy proste stanowiska robią na najszerszym poziomie. Spotykamy ich przy innego sposobu spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych, czy negocjacjach.